مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/2/1  
گالری  


 نمونه کارهای کامل علی سبوکی،سال پنجم / پرونده ی 29 : آموزش هنر / آموزش طراحی گرافیک
 آثار نیل مورن،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار مونیکا پراس،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار نیتین راو کومبلکار ،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار سالی میور ، Salley Mavor،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار الیزابت شونجا ،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار استفان نوربلبن،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 آثار تاکاشی آکی یاما،سال پنجم / پرونده ی 28 : تصویرسازی به مثابه تصویرِ مستقل
 گاهی تلخ، گاهی مضحک،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 گرافیتی های تفلیس،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 کار از کار گذشته،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 بنیان ِ بدوی طراحانه،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 آگهی نچسبانید،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 هویتِ مغشوشِ گرافیکِ مناسبتی،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 گالری سنگ‏های قبر ،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 تخریبِ نقش،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 نوشته‌هایی که به خودشان اصرار دارند،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه
 تهران گردی،سال پنچم / پرونده ی 27 : در و دیوار / گرافیک عامیانه