مجله تندیس
مجله نشان
انتشارات آبان
انتشارات نظر
سایت رنگ

 


  استفاده از همه مطالب تنها با ذکر نام منبع: گرته (اولین نشریه تحلیلی،   پژوهشی طراحی گرافیک ایران) و نام نویسنده مجاز است.
گرته:اولین نشریه تحلیلی، پژوهشی طراحی گرافیک ایران
  آخرین به روز رسانی:1397/2/1  
نقد.پژوهش   


  والدمار اشويرژی / Waldemar Swierzy
  گروه گرته

  تادئوش ترپکوسکی / tadeusz trepkowski
  گروه گرته

  سباستين کوبيکا / sebastian kubica
  گروه گرته

  رومن کالاروس / Roman Kalarus
  گروه گرته

  اريک‌ ليپينسکی / Eryk Lipinski
  گروه گرته

  ميروسلاو آدامشيک / Miroslaw Adamczyk
  گروه گرته

  آندرژي پاگوفسکی / Andrzej Pagowski
  گروه گرته

  استاسيس‌اديگوسيوس/ Stasys Eidriqeicius
  گروه گرته

  يان‌لنيکا / Jan Lenica
  گروه گرته

  يان ساوکا / Jan Sawka
  گروه گرته

  ماچي اوربانيتس / Maciej Urbaniec
  گروه گرته